Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Izbirne predmete delimo v 3 skupine:

  • Triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsako leto, praviloma se navezujejo, lahko pa ga izbere tudi kasneje, npr: angleščina)
  • Enoletni predmeti (učenec enoletni predmet lahko izbere enkrat v 3 letih, npr: šport za zdravje, ansambelska igra,….)
  • Enoletni predmeti vezani na razred (učenec ga lahko izbere samo v določenem razredu, npr. predmet retorika je možno izbrati samo v 9. razredu).

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.

Število skupin izbirnih predmetov

Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu 2022-23 lahko predvidoma organizirali 13 skupin.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Murska Sobota), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. Vlogo učenci dobijo pri pedagoginji.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Učenci prejmejo prijavnice za prvi krog izbire. Na prijavnicah bo jasno zapisano katere predmete si učenec lahko izbere za naslednje šolsko leto. Glede na njihove želje, možnost kombinacij in števila prijavljenih učencev k posameznemu izbirnemu predmetu bo šola v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih v OŠ oblikovala skupine.

Namen izbirnih predmetov je, da otroci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale, zato naj bo to izbor otrok in ne staršev. 

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI:

IME IPZa kateri razredIzvajalec 
1.Romska kultura I7., 8., 9.Ane Mari Čerpnjak
2.Vezenje7.,8. in 9. razredAndreja Ošlaj 
3.Ansambelska igra7., 8. in 9. razredMateja Klement
4.Glasbeni projekt7., 8. in 9. razredMateja Klement
5.Matematična delavnica 7 Matematična delavnica 8 Matematična delavnica 97. razred 8. razred 9. razredAnita Nemec
6.Logika7., 8, in 9. razredAnita Nemec
7.Likovno snovanje I7. razredMatej Gider
8.Likovno snovanje II8. razredMatej Gider
9.Likovno snovanje III9. razredMatej Gider
10. Retorika9. razredTatjana G. Marič
11. Geografija – Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja9. razred Maja P. Barbelj
12.Življenje človeka na Zemlji 8. razredMaja P. Barbelj
13Okoljska vzgoja I7. 8. 9 razredMaja P. Barbelj
14Okoljska vzgoja II7. 8. 9 razred Maja P. Barbelj
15Okoljska vzgoja III7. 8. 9 razredMaja P. Barbelj
16Zgodovina – Odkrivajmo preteklost mojega kraja 7. razredMaja P. Barbelj
17.Čebelarstvo8. razredaValerija Horvat
18.Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami7.,8.,9. razredValerija Horvat
19.Angleščina 17., 8. in 9. razredKatarina Marič
20. Angleščina 28. in 9. razredKatarina Marič
21. Angleščina 39. razredKatarina Marič
22. Šah 1 – osnove7., 8., 9. razredKatarina Marič
23.Šport za sprostitev7, 8, 9. razredIgor Šuša
24.Šport za zdravje7, 8, 9. razredIgor Šuša
25.Nogomet – izbrani šport7, 8, 9. razredIgor Šuša
26. Računalništvo: urejanje besedil7. razredAnita Nemec
27. Računalništvo: multimedija8. razredBojana Š. Mertelj 
28.Računalništvo: računalniška omrežja9. razredBojana Š. Mertelj
29.Obdelava lesa7. – 9. razredBojana Škaper Mertelj
30.Elektrotehnika9. razredBojana Škaper Mertelj
31.Verstva in etika7., 8. 9. razredTatjana G. Marič
32.Poskusi v kemiji8. in 9. razredInes Horvat
33.Rastline in človek7., 8., 9 razredInes Horvat
34.Načini prehranjevanja9. razredDrago Šafer
izbirni predmeti

Za vsa vprašanja se obrnite na šolsko pedagoginjo.

V spodnji datoteki ob prenosu (PDF) najdete opise vseh ponujenih izbirnih predmetov.

Andreja Sraka, univ. dipl. ped.

(Skupno 174 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost