Protokol ukrepanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-Cov-2 na OŠ Sveti Jurij od 19. 1. 2022 naprej

1. Učenci opravljajo samotestiranje 3 na teden. V primeru pozitivnega testa na samotestiranju, starši učenca s sumom na okužbo ukrepajo v skladu s protokolom (obvestijo otrokovega pediatra in ukrepajo v skladu z njegovimi navodili).

2. Če je potrditveni test s PCR metodo pozitiven (starši ste rezultat dolžni sporočiti šoli v 12 urah od prejetja), šola ukrepa v skladu z navodili NIJZ:

(več …)

POSREDOVANJE OBVESTILA NIJZ

DIREKTORAT ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN OSNOVNO ŠOLSTVO

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana                       T: 01 400 52 00 F: 01 400 53 21

Številka: 6030-2/2022/9

Datum:     16. 1. 2022

Zadeva: Obvestilo NIJZ

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji!

Predhodno smo vas že obvestili o nujnem sporočilu Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) o nadaljnjem ukrepanju v primerih posredovanja seznamov visokorizičnih stikov v oddelkih.

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

(več …)

SEZNANITEV Z OKROŽNICO MIZŠ – uvajanje sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šolah v šolskem letu 2021-2022

V Ul. RS št. 3/22 z dne 7.1. 2022 je bil objavljen Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.

(več …)

OBVESTILO STARŠEM, SKBNIKOM OTROK OŠ SVETI JURIJ

Spoštovani starši, skrbniki,

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  COVID-19.

Povzetek odloka Vlade RS:

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«

(več …)

NAGOVOR STARŠEM PRED SAMOTESTIRANJEM

Spoštovani starši,

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne vam staršem, ne učiteljem in ne nam ravnateljem. Na vas se obračam s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

(več …)
SAMOTESTIRANJE UČENCEV

SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Štefanova ulica 5,
1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 187-399/2020/257

Datum: 10.11.2021

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

(več …)