Preventivni sistematski pregledi učenci opravijo pri šolski pediatrinji. O datumu in izvedbi sistematskega pregleda bomo starše obvestili.

V nadaljevanju vas seznanjamo z novo časovnico izvedbe sistematskih pregledov pri šolski pediatrinji Šolski otroci in mladina do 19. leta imajo pravico do naslednjih preventivnih pregledov pri timu specialista šolske medicine:

  • sistematskega preventivnega pregleda pred vstopom v šolo (šolski novinci),
  • vstopnik, 2., 4., 6. in 8. razredu osnovne šole ter v 1. in 3. letniku srednje šole,
  • mladi, ki ne nadaljujejo šolanja imajo pravico do preventivnega pregleda v starosti 18. let,
  • sistematskega preventivnega pregleda v 1. letniku dodiplomskega študija in 1.letniku podiplomskega študija,
  • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
  • izvedbe obveznega cepljenja po programu cepljenja,
  • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje ob vsakem sistematskem pregledu.

Sistematski preventivni pregledi dojenčkov, otrok in mladine se vsebinsko nekoliko razlikujejo glede na starost otroka, okvirno pa vključujejo pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, pregled otroka in presejalne teste, razgovor z otrokom, zdravstveno-vzgojne aktivnosti, po potrebi cepljenje otroka. Zdravstveno-vzgojne aktivnosti potekajo v začetku individualno in so usmerjene k staršem, vzgojiteljem in učiteljem, kasneje, z odraščanjem otroka, pa potekajo tudi skupinsko v vrtcih in šolah.

Vsi otroci imajo tudi redne letne preventivne sistematične preglede pri zobozdravniku ter zobozdravstveno vzgojo.

Način izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva podrobneje ureja Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Za morebitna vprašanja se obrnite na pedagoginjo Andrejo Sraka.

(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost