Učenci  4., 5. in 6. razreda bodo z naslednjim šolskim letom lahko obiskovali tudi pouk neobveznih  izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik (v našem primeru angleščina, ki se izvaja dve uri tedensko. 

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenec lahko svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju ali pa vsako šolsko leto izbere (ali pa sploh ne izbere) drugi predmet.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za  vsako šolsko leto posebej. Učna skupina pri predmetu tehnika in šport se bo predvidoma delila, če bo v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur (npr. umetnost/tehnika), v tem primeru na 14 dni.

Učenci bodo v naslednjih dneh domov prinesli prijavnice za naslednje šolsko leto. Prosim vas, da se z učenci pogovorite in skupaj odločite ali in katere neobvezne izbirne predmete bo učenec obiskoval naslednje leto. Pri oblikovanju skupin bomo upoštevali najprej prve izbire otrok in če bo možno oblikovati še več skupin, potem tudi njegovo drugo izbiro.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko elektronske pošte: andreja.sraka@ossvj.si, ali po telefonu 02 5598 770 (pedagoginja Andreja Sraka).

VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2022/23 (PDF)

Svetovalna delavka: Andreja Sraka, univ. dipl. ped.

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost