V šolskem letu 2019/20 se je naša šola vključila v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Projekt bo trajal dve leti.

V projekt so vključeni učenci 1. a, 3. a, 6. a iz matične šole in Podružnična osnovna šola Pertoča.

Cilj projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad učencev in njihovih bližnjih v smeri trajnostne mobilnosti (premagovanje razdalj peš, s kolesom, rolerji, šolskim avtobusom ali na način skupne vožnje z osebnim avtomobilom), posledično pa k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol, k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Cilj aktivnosti je povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7% glede na izhodiščno vrednost.

V namen spodbujanja prihodov/odhodov otrok v šolo na trajnostni način bomo v tem šolskem letu dvakrat izvedli enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi. Poleg teh nalog se bodo tekom leta izvedle še druge dejavnosti na to temo.

Za nami je prva tedenska aktivnost, ki smo jo izvedli v času Evropskega tedna mobilnosti, od 16. 9. do 22. 9. 2019. Učenci so se vsak dan trudili v šolo prihajati na trajnostni način (peš, s kolesom, z avtobusom …), ravno tako iz šole domov ter tudi v popoldanskem času. Za trajnostne prihode so bili učenci nagrajeni z ustreznimi igralnimi kartami, ki so jih ob koncu tedna uporabili v različnih igrah s kokoško Rozi (glede na starostno stopnjo). Vsak dan smo na razredni plakat zabeležili, koliko učencev je v šolo prišlo po načelih trajnostne mobilnosti. Skupne podatke smo zabeleženi tudi na šolskem plakatu v avli. Z učenci smo izpolnili tudi vprašalnik v dnevniku Gremo peš s kokoško Rozi. Podatki iz vprašalnika so bili vneseni v spletno projektno stran in poslani na FF Ljubljana.

Pred pričetkom aktivnosti smo beležili 32% delež učencev, ki so v šolo prihajali v šolo peš ali na drugačen trajnostni način, je ta odstotek že v ponedeljek strmo narasel. V ponedeljek smo beležili 54% delež. V torek, sredo in četrtek smo beležili 56 % delež, v petek pa največ v celem tednu, in sicer 59 %. Uspelo nam je doseči cilj, ki smo si ga zadali. Čestitamo!

Poleg enotedenske naloge Gremo peš smo izvedli še tudi druge dejavnosti na to temo.

Pregledali smo načrt varnih poti, ki ga ima šola. Učenci so predlagali izboljšave. Opravili so tudi terensko delo. V okolici šole so šteli promet.

V mesecu novembru bodo učenci reševali spletno anketo na temo TM, v pomladanskem času pa bomo izvajali drugo enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi, katere namen je spodbuditi gibanje otrok, s tem krepiti njihovo zdravje, prispevati k boljši ozaveščenost o pomenu trajnostne mobilnosti, povečati prihode otrok v šolo na trajnostni način, spodbujati prometno varnost vseh udeležencev prometa in zmanjšati motorizirani promet v okolici šole.

Z željo, da bi čim več otrok prihajalo varno in okolju prijazno v šolo, vas starše vljudno prosimo, da igro še naprej podpirate in pomagate otroku aktivno sodelovati v njej in da se v čim večjem številu aktivno vključite v drugi del projekta TM v pomladanskem času. Do takrat pa vsi skupaj uživajmo v gibanju na svežem zraku. In ne pozabimo: »Pot v šolo je lahko tudi zabavna, sproščujoča, hkrati pa pripomore k boljšemu zdravju in večji samostojnosti otrok.«

Klavdija Gomboc

(Skupno 307 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost