PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEVI.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro
identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s
tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

(več …)
Obisk poljskega veleposlanika

Obisk poljskega veleposlanika

V sredo, 26. 1. 2022, je našo šolo obiskal obiskal poljski veleposlanik Krzysztof  Olendzki z ženo Joanno Olendzko. Skupaj sta podelila nagradi, priznanja in kataloge, ki so jih naši učenci prejeli na 22. mednarodnem grafičnem bienalu otrok in mladine, ki ga vsaki dve leti organizirajo v poljskem Torunju.

(več …)

RAZPIS ZA VPIS NOVINCEV V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Spoštovani starši učenk in učencev devetega razreda

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport objavljen Razpis za vpis v srednješolske programe za naslednje šolsko leto ter Razpis za vpis v dijaške domove.

Razpis se nahaja na : https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Vse informacije boste starši prejeli na roditeljske sestanku. Lahko pa si jih preberete v nadaljevanju.

Za morebitna vprašanja se obrnite na šolsko pedagoginjo Andrejo Sraka na tel. št. 02 5598770 ali preko elektronske pošte: andreja.sraka@ossvj.si.

(več …)

Protokol ukrepanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-Cov-2 na OŠ Sveti Jurij od 19. 1. 2022 naprej

1. Učenci opravljajo samotestiranje 3 na teden. V primeru pozitivnega testa na samotestiranju, starši učenca s sumom na okužbo ukrepajo v skladu s protokolom (obvestijo otrokovega pediatra in ukrepajo v skladu z njegovimi navodili).

2. Če je potrditveni test s PCR metodo pozitiven (starši ste rezultat dolžni sporočiti šoli v 12 urah od prejetja), šola ukrepa v skladu z navodili NIJZ:

(več …)

POSREDOVANJE OBVESTILA NIJZ

DIREKTORAT ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN OSNOVNO ŠOLSTVO

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana                       T: 01 400 52 00 F: 01 400 53 21

Številka: 6030-2/2022/9

Datum:     16. 1. 2022

Zadeva: Obvestilo NIJZ

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji!

Predhodno smo vas že obvestili o nujnem sporočilu Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) o nadaljnjem ukrepanju v primerih posredovanja seznamov visokorizičnih stikov v oddelkih.

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

(več …)

SEZNANITEV Z OKROŽNICO MIZŠ – uvajanje sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šolah v šolskem letu 2021-2022

V Ul. RS št. 3/22 z dne 7.1. 2022 je bil objavljen Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022.

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.

(več …)

Srednješolski vpisnik

Na spodnji povezavi najdete srednješolski vpisnik. V njem najdete zbrane uporabne in za učence zanimive informacije v zvezi s posameznimi srednjimi šolami, dijaškimi domovi, najbolj iskanimi poklici, vajeniškim načinom izobraževanja, štipendijah, načinu pouka v srednjih šolah, najtežjih predmetih …. Devetošolci ste Vpisnik prejeli tudi v fizični obliki.

POVEZAVA: https://issuu.com/srednjesolskivpisnik/docs/srednjesolski_vpisnik_2022

RAZPIS ŠOLSKEGA STRIPOVSKEGA NATEČAJA

Naslov: »MOJE OTROŠTVO JE ČEZ NOČ POSTALO DRUGAČNO«

Razpisni pogoji natečaja:

A) SODELOVANJE NA NATEČAJU

Na stripovskem natečaju OŠ Sveti Jurij lahko sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda.

B) VSEBINA PRISPEVKOV

Področje prispevkov je strip, torej literarno in likovno ustvarjanje na temo »MOJE OTROŠTVO JE ČEZ NOČ POSTALO DRUGAČNO«.

(več …)
Tehniški dan in  pravljično popoldne v znamenju prihajajočih praznikov

Tehniški dan in pravljično popoldne v znamenju prihajajočih praznikov

Prihajajoči prazniki so tudi na POŠ Pertoča minili v znamenju priprav na najlepši del leta.  V torek, 21. 12. 2021, so bili učenci  še posebej ustvarjalni, saj so v okviru tehniškega dne in v podaljšanem bivanju oblikovali različne novoletne dekoracije in voščilnice. Temu primerno so okrasili šolske prostore in si na ta način pričarali še nekaj več prazničnega vzdušja.

(več …)