Naravoslovni dan na daljavo

Naravoslovni dan na daljavo

Tudi letos, na tretji petek v novembru, smo obeležili dan slovenske hrane. Na ta dan smo učenci od 1. do 3. razreda imeli naravoslovni dan, v sklopu katerega smo izvedli aktivnosti projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

(več …)

Pomoč otrokom in odraslim

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

(več …)

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA OD 16.11. 2020 DALJE

Spoštovani starši

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter glasbenih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.

Aleksander Mencigar, mag. manag.,prof.

Obvestilo o uradnih urah

Obveščamo vas, da bodo zaradi zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov, od 9.11.2020 do preklica, uradne ure za poslovanje s strankami od ponedeljka do petka, od 8.00 do 11.00.

V poslovnem času zavoda, od 7.00 do 15.00, smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah oz. preko e-pošte:

(več …)

PREHRANA OTROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA  ZA SOCIALNO OGROŽENE UČENCE

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da šola v času izobraževanja na daljavo zagotavlja brezplačen topel obrok za učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Starši učenca, ki je prijavljen na šolsko kosilo, prijavite na topli obrok  do ponedeljka, 9. 11. 2020  na elektronski naslov: tajnistvo@ossvj.si ali drago.safer@ossvj.si.

Šola je dolžna preveriti upravičenost do brezplačnega obroka.

Učenci ali njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, pred vhodom v kuhinjo ob dogovorjeni uri in z upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov za preprečitev okužbe s COVID 19.

Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotavljajo iz državnega  proračuna.  

Osnovna šola Sveti Jurij.

POUK NA DALJAVO ZA VSE UČENCE ŠOLE

Spoštovani starši, drage učenke in učenci

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence od 1. do 9. razreda izvajalo na daljavo.

Dragi učenci, vaši razredniki in učitelji vas bodo o poteku pouka na daljavo in urniku pouka obvestili preko spletnih učilnic. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi uspešno osvojili učno snov tudi na tak drugačen način, saj veste ZMOREMO!

V primeru morebitnih težav, vprašanj ali dilem, smo vam na voljo vsi strokovni delavci šole.

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi.

Osnovna šola Sveti Jurij.

SPREMEMBA ŠOLSKEGA KOLEDARJA V ŠOLSKEM LETU 2020-2021-jesenske počitnice

Spoštovani starši

Posreduejm vam sklep MIZŠ s katerim se podaljšujejo šolske počitnice za učence naše šole. Ministrstvo s tem sklepom podaljšuje šolske počitnice do 8.11.2020. V kolikor se epidemiološka slika do takrat ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bomo pouk nadaljevali na daljavo. Nove informacijo o tem kako bomo nadaljevali s poukom vam bom posredoval takoj po prejemu le-teh.

Ostanite zdravi.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS- CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepaZ

»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja

SKLEP

o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

I.

Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v času od

9. 11. 2020 dalje vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

S spoštovanjem in vse dobro,

POUK PO ŠOLSKIH POČITNICAH

Spoštovani starši

Sporočam vam, da vas bomo obvestili v petek, 30.10.2020, o nadaljevanju pouka po šolskih počitnicah. Na šoli bomo pri pripravi na pričetek pouka sledili priporočilom NIJZ in navodilom ter okrožnicam MIZŠ.

S spoštovanjem, Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

IZVAJANJE VZGOJO IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA DALJAVO OD 19.10. DO 23.10. 2020

Zaradi poslabšane epidemiološke situacije in v želji preprečitve prenosa okužb s SARS-Cov-2 bomo na podlagi okrožnice MIZŠ na šoli pričeli izvajati vzgojno izobraževalno delo prilagojeno, in sicer:

  • UČENCI OD 1. DO 5. RAZREDA SE BODO IZOBRAŽEVALI NA ŠOLI
  • ZA UČENCE OD VKLJUČNO 6. DO 9. RAZREDA BOMO PRIPRAVILI POUK NA DALJAVO

Na šoli smo vzpostavili enotno platformo za delo na daljavo za vse učence predmetne stopnje ter strokovne delavce. Učence smo v sklopu tehniškega dne usposobili za delo v spletnih učilnicah, v katerih bomo pričeli naslednji teden s poukom na daljavo.

Učenci so dobili tudi podrobna navodila za delo v spletnih učilnicah. V četrtek in petek bodo učitelji po predmetnih področjih dali učencem tudi navodila o poteku in pravilih pouka na daljavo.

Pouk bo potekal v skladu z veljavnim predmetnikom po sklopih in obstoječem urniku.

Za učence, ki bodo prisostvovali pri pouku na šoli, bomo izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje po ustaljenem urniku. Šolski prevozi bodo potekali nemoteno.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.