POUK PO ŠOLSKIH POČITNICAH

Spoštovani starši

Sporočam vam, da vas bomo obvestili v petek, 30.10.2020, o nadaljevanju pouka po šolskih počitnicah. Na šoli bomo pri pripravi na pričetek pouka sledili priporočilom NIJZ in navodilom ter okrožnicam MIZŠ.

S spoštovanjem, Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

IZVAJANJE VZGOJO IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA DALJAVO OD 19.10. DO 23.10. 2020

Zaradi poslabšane epidemiološke situacije in v želji preprečitve prenosa okužb s SARS-Cov-2 bomo na podlagi okrožnice MIZŠ na šoli pričeli izvajati vzgojno izobraževalno delo prilagojeno, in sicer:

  • UČENCI OD 1. DO 5. RAZREDA SE BODO IZOBRAŽEVALI NA ŠOLI
  • ZA UČENCE OD VKLJUČNO 6. DO 9. RAZREDA BOMO PRIPRAVILI POUK NA DALJAVO

Na šoli smo vzpostavili enotno platformo za delo na daljavo za vse učence predmetne stopnje ter strokovne delavce. Učence smo v sklopu tehniškega dne usposobili za delo v spletnih učilnicah, v katerih bomo pričeli naslednji teden s poukom na daljavo.

Učenci so dobili tudi podrobna navodila za delo v spletnih učilnicah. V četrtek in petek bodo učitelji po predmetnih področjih dali učencem tudi navodila o poteku in pravilih pouka na daljavo.

Pouk bo potekal v skladu z veljavnim predmetnikom po sklopih in obstoječem urniku.

Za učence, ki bodo prisostvovali pri pouku na šoli, bomo izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje po ustaljenem urniku. Šolski prevozi bodo potekali nemoteno.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

OBVESTILO O UPORABI ZAŠČITNIH SREDSTEV IN PROTOKOLU DELA NA OŠ SVETI JURIJ vezava na Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Z uveljavitvijo Odloka o spremembah Odloka, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od nedelje, 04. 10. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, šolah, zavodih, visokošolskih zavodih,  univerzah).

»Sprememba  Odloka« določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer je to za otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku.

Prav  tako  maska  ni  obvezna  za  vzgojitelje  predšolskih  otrok  in  vzgojitelje  predšolskih  otrok- pomočnike  pri  opravljanju  neposrednega  dela  z  otroki  ter  učitelje  do  vključno  3.  razreda osnovne  šole,  pri  opravljanju  neposrednega  dela  z  učenci  in  osebe,  ki  izvajajo  organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.

Pri  gibanju  otrok  in  zaposlenih  izven  učilnic,  predavalnic  –  v  skupnih  prostorih  zavoda , se uporabljajo  določila  Odloka  o  začasnih  ukrepih  za  zmanjšanje  tveganja  okužbe  in  širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 09. 2020 – odlok določa obvezno uporabo zaščitnih mask.

Na šoli bomo tudi v prihodnje skrbeli za varnostne ukrepe za zaščito zdravja otrok in zaposlenih ter sledili navodilom in priporočilom NIJZ ter MIZŠ.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

Šola v naravi, 4. dan

Šola v naravi, 4. dan

Danes smo imeli športni dan. Največ časa in pozornosti smo namenili plavanju. Na koncu smo preverili plavalne sposobnosti in tekmovali v plavanju.

(več …)
Športni dan v gozdu

Športni dan v gozdu

Učenci 3.c razreda smo imeli športni dan v gozdu. Tekmovali smo v zadevanju tarč narisanih na drevesih. Gradili smo zavetja in oblikovali zapise svojih imen. Podali smo se tudi na tretji najvišji vrh Prekmurju na Kuharjev breg.

Razredničarka Sandra Forjanič Čantala

Šola v naravi, 3.dan

Šola v naravi, 3.dan

Tudi v sredo nas je zbudilo sonce. Takoj po zajtrku smo se odpravili do pomola, kjer nas je že čakala ladjica. Odpluli smo v Piran in si ogledali mestne znamenitosti. Privoščili smo si sladoled, si ogledali akvarij in nakupili spominke na stojnicah. Dopoldan je hitro minil.

(več …)
Pravljični popoldan na OŠ Sveti Jurij

Pravljični popoldan na OŠ Sveti Jurij

Na šoli smo tudi letos za naše najmlajše učence pripravili pravljični popoldan, ki je potekal 29. 9. 2020. Da bi se po pouku najprej malo sprostili, smo se razmigali z živalskimi pozami in tako mimogrede poskrbeli za naše zdravje. Nato so učenci prisluhnili pravljici Mojiceje Podgoršek Kokošja šola in nato še pesmicam Lile Prap Živalske uspavanke. Ugotovili smo, da že veliko vemo o živalih, a se lahko še mnogo naučimo.

(več …)
Šola v naravi, 2. dan

Šola v naravi, 2. dan

Danes smo se zbudili v sončno jutro. Že zgodaj zjutraj smo se sprehodili do obale in občudovali sončni vzhod. Po zajtrku smo imeli uro pouka. V sobah smo reševali učne liste na temo orientacija. Potem smo šli plavat in urit plavalne tehnike.

(več …)