Strokovni delavci

1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

 Razred  Razrednik  Pogovorne ure   E-naslov
1a

Andreja Vertič

 

Suzana Kuzmič

 TOREK

(8.00 – 8. 45) 

TOREK 

(8.00 – 8. 45)

andreja.vertic@ossvj.si

 

suzana.kuzmic1@ossvj.si

1b

Sandra Forjanič Čantala

 

Mihelca Simon

 PONEDELJEK 

(8.00 – 8. 45) 

ČETRTEK 

(12.20 – 13.10)

 sandra.forjanic-cantala@ossvj.si

 

mihelca.simon@ossvj.si

 2a Valerija Horvat

TOREK  

(10.45 – 11.30)

valerija.horvat@ossvj.si
2b Klavdija Gomboc

 PONEDELJEK 

(8.50 – 9.35) 

klavdija.gomboc@ossvj.si
 3a Rozvita Jančič

 SREDA 

(8.50 – 9.35)

rozvita.jancic@ossvj.si
3b Vida Šafer

TOREK  

(11.35 – 12.20)

vida.safer@ossvj.si
1c, 2c

Suzana Ficko Matko

 

Brigita Gomboc

 PONEDELJEK 

(11.35 – 12.20) 

 PONEDELJEK 

(11.35 – 12.20)

suzana.ficko-matko@ossvj.si

 

brigita.gomboc@ossvj.si

3c Branka Klarič

TOREK

(7.10 – 7.55) 

branka.klaric@ossvj.si

 

 2. vzgojno-izobraževalno obdobje 

 Razred  Razrednik  Predmet   Pogovorne ure   E-naslovi 
4a Jasna Šarkanj

TOREK  

(10.45 – 11.30)

jasna.sarkanj@ossvj.si
5a Andreja Burina GEO

SREDA  

(8.50 – 9.35)

andreja.burina@ossvj.si
5b Marjeta Madjar TIT

SREDA  

(8.50 – 9.35)

marjeta.madjar@ossvj.si
6a Anita Nemec  MAT, DKE

 PETEK

(9.35 – 10.25)

anita.nemec@ossvj.si

 3. vzgojno-izobraževalno obdobje

Razred Razrednik Predmet  Pogovorne ure   E-naslov 
7a

Liljana

Hjadinjak Zelko

SLJ

PONEDELJEK

(9.35 – 10.25)

liljana.hajdinjak-zelko@ossvj.si
7b Igor Šuša ŠPO

PETEK

(10.45 – 11.30) 

igor.susa@ossvj.si
8a Andreja Pozderec N1N, TJN

PETEK

(12.25 – 13.10)

andreja.pozderec@ossvj.si
8b  Martina Lebar

MAT, MME,

NRA, OPB III,

računalničarka

TOREK

(11.35 – 12.20)

martina.lebar@ossvj.si
9a  Klaudija Skerbinšek

TJN, TVZ,

OPB III

PONEDELJEK

(10.45 – 11.30)

klaudija.skerbinsek@ossvj.si
9b

Bojana

Škaper Mertelj

TIT, FIZ, MAT, NTE,

računalničarka

 TOREK

(8.00 – 8.45)

 bojana.skaper-mertelj@ossvj.si

 

Oddelki podaljšanega bivanja 

Oddelek Razrednik  Pogovorne ure   E-naslov 
OPB I  Mihelca Simon

ČETRTEK 

(12.20 – 13.10)

 mihelca.simon@ossvj.si
OPB II  Nataša Rajšp

SREDA

(10.00 – 10.45)

natasa.rajsp@ossvj.si
OPB III Katarina Sluga

ČETRTEK 

(9.40 – 10.25)

katarina.sluga@ossvj.si

OPB IV

(Pertoča)

 Brigita Gomboc

 PONEDELJEK 

(11.35 – 12.20)

brigita.gomboc@ossvj.si

 

Ostali strokovni delavci 

Učitelj Predmet  Pogovorne ure   E-naslovi 
Ane Mari Čerpnjak  OPB IV

PETEK

(9.35 – 10.25)  

anemari.cerpnjak@ossvj.si
Matej Gider LUM, LS 2, OPB III

ČETRTEK 

(10.45 – 11.30)

matej.gider@ossvj.si
Mateja Klement GUM, MPZ, OPZ, GLP

 ČETRTEK 

(9.35 – 10.25)

mateja.klement@ossvj.si

 Klementina

Kosednar Ceiger

defektologinja

PONEDELJEK

(12.25 – 13.10)

klementina.kosednar-ceiger@ossvj.si
 Aleksander Mencigar ŠPO

PONEDELJEK

(12.30 – 13.30)

aleksander.mencigar@ossvj.si
Andreja Ošlaj

TJN, OPB I,

knjižničarka

 SREDA 

(8.50 – 9.35)

andreja.oslaj@ossvj.si
Marjan Peček

NAR, BIO, KEM,

RČL

 SREDA

(11.35 – 12.20)

marjan.pecek@ossvj.si
Katarina Sluga

TJN, AI1, AI3,

AI2, N2A, OPB III

PONEDELJEK

(12.30 – 13.30)

katarina.sluga@ossvj.si
Drago Šafer GOS, BIO, TIT, SPH

 TOREK

(9.35 – 10.25)

drago.safer@ossvj.si

Tatjana

Grah Marič

SLJ, DKE,

OPB II, OPB III

ČETRTEK 

(8.00 – 8.45)

tatjana.grah-maric@ossvj.si

Maja

Potočnik Barbelj

ZGO, GEO

SREDA

(12.25 – 13.10)

maja.potocnik-barbelj@ossvj.si
Anita Fartek Psihologinja anita.fartek@ossvj.si
Andreja Sraka Pedagoginja andreja.sraka@ossvj.si