Naravoslovni dan v Vulkaniji

Naravoslovni dan v Vulkaniji

V torek, 18. septembra smo se šestošolci, skupaj z učiteljema popeljali s cestnim turističnim vlakom do Vulkanije pri Gradu. Vožnja z vlakom nam je bila zanimiva, saj se nas je večina z njim popeljala prvič. V Vulkaniji smo preko vodenja in ogleda dveh filmov spoznali kako so v preteklosti nastajale kamnine in kakšna je kamninska sestava Goričkega. Spoznali smo tudi mineral olivin, ki ga najdemo v vulkanski kamnini. V geološkem muzeju smo si ogledali in spoznali še druge minerale ter njihovo uporabnost.

(več …)

KA 2 PROJEKT INNOVATION = MOTIVATION How to be a smart student with a creative mind

KA 2 PROJEKT INNOVATION = MOTIVATION How to be a smart student with a creative mind

Naša šola je bila v sodelovanju s štirimi šolami iz tujine uspešna pri prijavi projekta Erasmus+, partnerstva za izmenjavo med šolami. Evropski projekt bo trajal dve leti, in sicer: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020. Koordinatorica projekta je šola iz Španije – CEIP Santa María la Blanca (iz kraja Barcience). Poleg naše šole so še tri druge partnerske šole, to so: šola iz Italije Istituto Comprensivo A. Molinaro (kraj Montefiascone), šola iz Poljske Szkola Podstawowa Nr1 im. Ryszarda Knosaly (kraj Olsztyn) ter šola iz Grčije 40 dimotiko scholeio Peristeriou (kraj Peristeri).

(več …)

SIO 2020

SIO 2020

Naša šola sodeluje v programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. (več …)

Šolska prehrana

Zakon o osnovni šoli določa, da mora šola za svoje učence organizirati šolsko prehrano. Pri organizaciji mora upoštevati Smernice za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanja. Zdravstveni vidik šolske prehrane je podrobneje opredeljen v naslednjih dokumentih, ki so podlaga smernic za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih:

  • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah )v nadaljevanju Smernice)
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
  • Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

V Smernicah je zapisano, da ne obravnavajo kakršnekoli alternativne oblike prehranjevanja v okviru organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Smernice prav tako ne obravnavajo specifičnih prilagoditev posameznih obrokov za otroke, katerih bolezni so povezane z motnjami prebave in presnove, deficitom posameznih hranil ali jemanjem določenih zdravil. V tem primeru je potrebno, na podlagi lečečega zdravnika otroka, individualno posvetovanje med starši, organizatorjem prehrane in po potrebi kliničnim dietikom, ki predlaga jedilnike za predpisane diete, in prilagoditev ponujenih obrokov v okviru organizirane prehrane omenjenim zdravstvenim zahtevam.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB z vsemi pripadajočimi spremembami) je izbrani osebni zdravnik za mladoletne osebe do dopolnjenega 19. leta starosti lahko specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist splošne medicine (družinski zdravnik) ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine.

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 36 % neto povprečne plače.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Stran 23 od 23« Prva...10...1920212223