Neobvezni izbirni predmeti 2017/2018

Učenci drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja (od 4. do 9. razreda)  lahko obiskujejo tudi pouk neobveznih  izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. (več …)

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2017/2018

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. (več …)

Stran 2 od 41234