Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5. IN 6.  RAZREDU

Prvi tuji jezik NEMŠČINA v 1. r

Drugi tuji jezik ANGLEŠČINA (4., 5. in 6. r)

Računalništvo (4., 5. in 6. r)

Tehnika  (4., 5. in 6. r)

Šport (4., 5. in 6. r)