Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja

 2.  ocenjevalno obdobje traja od 01. 02. 2017  do  24. 6. 2017

 2.TRIADA

 RAZRED

PREDMET

4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
SLOVENSKI JEZIK 15. 2. 18. 5. 15. 2. 18. 5. 9. 3. 25. 5. 14. 3. 18. 5. 14. 3. 18. 5.
 
NEMŠKI JEZIK 12. 5. 12. 5. 16. 2. 13. 4. 10. 3. 26. 5. 10. 3. 26. 5.
ANGLEŠKI JEZIK
DRUŽBA 13. 4. 13. 4. 17. 3. 17. 5.
ZGODOVINA 31. 3. 28. 3.
GEOGRAFIJA 14. 4. 13. 4.
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 30. 3. 11. 5. 30. 3. 11. 5. 14. 2. 11. 5.
NARAVOSLOVJE 22. 3. 23. 3.
GOSPODINJSTVO

13. 3.D

17. 3. F

13. 3. D
17. 3. F
MATEMATIKA 9. 3. 30. 5. 9. 3. 30. 5. 28. 3. 23. 5. 30. 3. 25. 5. 30. 3. 25. 5.
TEH. IN TEHNOLOGIJA
LIKOVNA VZGOJA
GLASBENA VZGOJA 3. 4. 4. 4. 5. 4. 16. 5. 17. 5.
NEOB. IZB. PR. – N2A 31. 5. 31. 5. 31. 5. 31. 5. 31. 5.

 

3. TRIADA

 RAZRED

PREDMET

7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
SLOVENSKI JEZIK 17. 3. 23. 5. 17. 3. 23. 5. 28. 3. 23. 5. 28. 3. 23. 5. 9. 3. 26. 4.
 
NEMŠKI JEZIK 16. 3. 18. 5. 16. 3. 18. 5. 3. 3. 12. 5. 3. 3. 12. 5. 22. 3. 17. 5.
ANGLEŠKI JEZIK
ZGODOVINA 22. 3. 22. 3. 20. 3. 20. 3. 28. 3.
GEOGRAFIJA 12. 4. 12. 4. 10. 4. 10. 4. 3. 4.
DRŽ. IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 19. 4. 21. 4. 5. 4. 5. 4.
BIOLOGIJA 7. 4. 7. 4. 16. 3.
NARAVOSLOVJE 29. 3. 29. 3.
KEMIJA 31. 3. 31. 3. 29. 3.
FIZIKA 25. 4. 25. 4. 13. 4.
MATEMATIKA 21. 3. 16. 5. 21. 3. 16. 5. 10. 2. 5. 5. 10. 2. 5. 5. 17. 2. 20. 4.
TEH. IN TEHNOLOGIJA
LIKOVNA VZGOJA
GLASBENA VZGOJA 15. 2. 15. 2. 16. 2. 17. 2. 3. 2.  
IZBIR. PRED. – AI2 18. 4. 18. 4. 18. 4. 18. 4. 18. 4.

IZBIR. PRED. –

GLK

11. 4.

IZBIR. PRED. –

SPH

IZBIR. PRED. –

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

IZBIR. PRED. –

ŠHO