Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja

 2. ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2018  do  22. 6. 2018

 

2. TRIADA

RAZRED

PREDMET

4. a 4. b 5. a 5. b 6. a
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
SLOVENSKI JEZIK 20. 2. 17. 5. 30. 3. 24. 5. 30. 3. 24. 5. 14. 3. 17. 5.
 
NEMŠKI JEZIK  1. 6. 12. 3. 11. 5. 12. 3. 11. 5. 21. 2. 15. 5.
DRUŽBA 12. 4. 23. 2. 20. 4. 23. 2. 20. 4.
ZGODOVINA 30. 3.
GEOGRAFIJA 13. 4.
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 29. 3. 10. 5. 9. 3. 18. 5. 9. 3. 18. 5.
NARAVOSLOVJE 15. 3.
GOSPODINJSTVO 5. 4. D
9. 4. F
MATEMATIKA 23. 3 28. 5. 21. 3. 30. 5. 21. 3. 30. 5. 28. 3. 22. 5.
TEH. IN TEHNOLOGIJA
LIKOVNA UMETNOST
GLASBENA UMETNOST 5. 4.
NEOB. IZB. PR. – N2A 23. 5. 23. 5. 23. 5. 23. 5.

 

 3. TRIADA

RAZRED

PREDMET

7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
SLOVENSKI JEZIK 21. 3. 23. 5. 21. 3. 23. 5. 16. 3. 25. 5. 16. 3. 25. 5. 16. 3. 25. 4. 16. 3. 25. 4.
 
NEMŠKI JEZIK 9. 3. 11. 5. 9. 3. 11. 5. 21. 3. 29. 5. 21. 3. 29. 5. 12. 3. 14. 5. 12. 3. 14. 5.
ZGODOVINA 26. 3. 26. 3. 26. 3. 26. 3. 27. 3. 27. 3.
GEOGRAFIJA 9. 4. 9. 4. 9. 4. 9. 4. 10. 4. 10. 4.
DKE 12. 4. 12. 4. 10. 5. 11. 5.
BIOLOGIJA 13. 4. 13. 4. 22. 3. 22. 3.
NARAVOSLOVJE 12. 3. 12. 3.
KEMIJA 23. 3. 23. 3. 5. 4. 5. 4.
FIZIKA 18. 4. 18. 4. 19. 4. 19. 4.
MATEMATIKA 30. 3. 25. 5. 30. 3. 25. 5. 28. 3. 24. 5. 28. 3. 24. 5. 22. 2. 18. 5. 22. 2. 18. 5.
IZBIR. PRED. – AI3 20. 3. 20. 3.
IZBIR. PRED. – AI2 16. 4. 16. 4.

IZBIR. PRED. –

TVZ

19. 3. 19. 3. 9. 4. 9. 4.
IZBIR. PRED. – AI1 6. 4. 6. 4. 6. 4.