Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja

 1. ocenjevalno obdobje traja od 01. 09. 2017  do  31. 1. 2018

2. TRIADA

 RAZRED

PREDMET

4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
SLOVENSKI JEZIK 7. 12. 30. 11. 30. 11. 26. 10. 14. 12.
NEMŠKI JEZIK 8. 12. 1. 12. 1. 12. 1. 12.
ANGLEŠKI JEZIK
DRUŽBA 14. 12. 6. 12. 6. 12.
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 13. 11. 22. 11. 22. 11.
NARAVOSLOVJE 12. 12.
GOSPODINJSTVO
MATEMATIKA 10. 11. 13. 12. 13. 12. 25. 10. 10. 1.
GLASBENA UMETNOST 11. 1. 9. 1. 9. 1.
NEOB. IZB. PRED. NRA 17. 1. 17. 1. 17. 1. 17. 1.
NEOB. IZB. PRED. N2A 15. 11. 15. 11. 15. 11. 15. 11.

 

 3. TRIADA

 RAZRED

PREDMET

7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
SLOVENSKI JEZIK 25. 10. 15. 12. 25. 10. 15. 12. 14. 11. 9. 1. 14. 11. 9. 1. 17. 11. 12. 1. 17. 11. 12. 1.
NEMŠKI JEZIK 28. 11. 28. 11. 21. 11. 21. 11. 5. 12. 5. 12.
ANGLEŠKI JEZIK
ZGODOVINA 4. 12. 4. 12. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 12. 12.
GEOGRAFIJA 27. 11. 27. 11. 13. 11. 13. 11. 29. 11. 29. 11.
BIOLOGIJA 15. 1. 15. 1 9. 1. 9. 1.
NARAVOSLOVJE 11. 12. 11. 12.
KEMIJA 15. 12. 15. 12. 14. 12. 14. 12.
FIZIKA 6. 12. 6. 12. 4. 12. 4. 12.
MATEMATIKA 27. 10. 12. 1. 27. 10. 12. 1. 26. 10. 11. 1. 26. 10. 11. 1. 30. 11. 30. 11.
IZBIR. PRED. – AI1 9. 11. 9. 11. 9. 11.
IZBIR. PRED. –AI3 14. 11. 14. 11.
IZBIR. PRED. –AI2 20. 11. 20. 11.