Mesečne pogovorne ure in roditeljski sestanki

Mesečne pogovorne ure bodo pri vseh strokovnih delavcih potekale vsak zadnji četrtek v mesecu.

Učitelji prvega triletja (od 1. do 3. razreda) v času od 16.00 do 17.30.

Učitelji drugega in tretjega triletja (od 4. do 9. razreda) v času od 16.30 do 18.00.

V mesecu, ko je skupni roditeljski sestanek, imamo samo individualne pogovorne ure.

Pridržujemo si pravico do spremembe datumov.

Na individualni pogovor z učitelji lahko pridete tudi v času tedenskih pogovornih ur.

POGOVORNE URE

1. triletje

2. in 3. triletje

četrtek, 26. 10. 2017

četrtek, 26. 10. 2017
četrtek, 30. 11. 2017 četrtek, 30. 11. 2017
december – individualne pog. ure
januar – individualne pogovorne ure po roditeljskem sestanku
četrtek, 22. 2. 2018 četrtek, 22. 2. 2018
četrtek, 29. 3. 2018 četrtek, 29. 3. 2018
četrtek, 26. 4. 2018 četrtek, 26. 4. 2018
maj – individualne pogovorne ure oz. roditeljski sestanki

 

RODITELJSKI SESTANKI

1. skupni roditeljski sestanek: četrtek 14. 9. 2017, ob 17.00

2. oddelčni roditeljski sestanek: januar 2018

3. oddelčni roditeljski sestanek: maj 2018