Knjižnica

Knjižničarka: Andreja Ošlaj, prof. nemščine

E-mail: andreja.oslaj@ossvj.si

Telefon: 02/55-98-771


URNIK IZPOSOJE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek

Petek

7.00 – 8.00 Knjižnica Knjižnica Knjižnica

Knjižnica Pertoča

od 7.30 do 8.45

Knjižnica
8.00 – 8.45 Knjižnica Pouk  DSP Pouk TJN – 4. r.

Knjižnica Pertoča

od 7.30 do 8.45

Izposoja

2. razred

8.50 – 9.35 Knjižnica VVE Sv. Jurij (mlajši) Knjižnica VVE Pertoča

VVE Sv. Jurij

(srednji in starejši)

9.40 – 10.25 Knjižnica Knjižnica Knjižnica VVE Rogašovci Izposoja 1. razred
10.45 – 11.30 Pouk DSP Knjižnica Knjižnica Knjižnica Knjižnica
11.35 – 12.20 Knjižnica  Pouk  TJN – 6. r. Knjižnica Knjižnica Pouk – OPB
12.25 – 13.10 Knjižnica  Pouk OPB Pouk OPB Knjižnica Knjižnica
13.30 – 14.15 Knjižnica Knjižnica Pouk Lončarski krožek Knjižnica Knjižnica
14.20 – 15.00

Pouk

Knjižničarski krožek

Knjižnica

 

Pouk

Lončarski krožek

Knjižnica

 

Knjižnica

 

Zaprto:

  • kadar ima knjižničarka pouk,
  • kadar je knjižničarka v vrtcu,
  • kadar v knjižnici poteka pouk ali druga vrsta dejavnosti ali
  • kadar je knjižničarka na sestanku, konferenci, aktivu, izobraževanju …

O NAŠI ŠOLSKI KNJIŽNICI

V naši šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. Knjižnica ima več kot 8000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (videokasete, avdiokasete, glasbeni CD-ji, DVD-ji) ter različnih časnikov in revij, tako za učence kot za učitelje. Vse gradivo je računalniško obdelano s programom WINKNJ.

Knjižničarka skrbi poleg izposoje tudi za nabavo in ureditev knjižničnega gradiva, bibliopedagoško delo, bralno značko in druge dejavnosti, povezane z branjem.

ČITALNICA

Šolska knjižnica ima tudi čitalnico, kjer učenci opravljajo domače naloge, se učijo, berejo, se igrajo namizne igre, izdelujejo plakate idr. Učencem so na voljo tudi trije računalniki, ki so namenjeni potrebam pouka (domače naloge, pisanje seminarskih nalog, iskanje informacij po spletu).