Knjižnica

Knjižničarka: Andreja Ošlaj, prof. nemščine

E-mail: andreja.oslaj@ossvj.si

Telefon: 02/55-98-771


URNIK IZPOSOJE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
0

KNJIŽNICA PERTOČA/

VVE PERTOČA/

VVE ROGAŠOVCI

7.30 – 10.30

KNJIŽNICA

7.00 – 14.15

 

KNJIŽNICA

7.00 – 15.00

KNJIŽNICA

7.00 – 15.00

1
2
3

KNJIŽNICA

9.40 – 12.20

4

KNJIŽNICA

10.30 – 14.15

5
6

OPB 2

12.20 – 15.40

 

 

 

7
8

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

14.15 – 15.00

LONČARSKI KROŽEK

14.15 – 15.00

9

 

Zaprto:

  • kadar ima knjižničarka pouk,
  • kadar je knjižničarka v vrtcu,
  • kadar v knjižnici poteka pouk ali druga vrsta dejavnosti ali
  • kadar je knjižničarka na sestanku, konferenci, aktivu, izobraževanju …

O NAŠI ŠOLSKI KNJIŽNICI

V naši šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. Knjižnica ima več kot 8000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (videokasete, avdiokasete, glasbeni CD-ji, DVD-ji) ter različnih časnikov in revij, tako za učence kot za učitelje. Vse gradivo je računalniško obdelano s programom WINKNJ.

Knjižničarka skrbi poleg izposoje tudi za nabavo in ureditev knjižničnega gradiva, bibliopedagoško delo, bralno značko in druge dejavnosti, povezane z branjem.

ČITALNICA

Šolska knjižnica ima tudi čitalnico, kjer učenci opravljajo domače naloge, se učijo, berejo, se igrajo namizne igre, izdelujejo plakate idr. Učencem so na voljo tudi trije računalniki, ki so namenjeni potrebam pouka (domače naloge, pisanje seminarskih nalog, iskanje informacij po spletu).