Knjižnica

Knjižničarka: Andreja Ošlaj, prof. nemščine

E-mail: andreja.oslaj@ossvj.si

Telefon: 02/55-98-771


URNIK IZPOSOJE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

Čas Ponedeljek Torek Sreda Četrtek

Petek

7.00 – 8.00 Knjižnica Knjižnica Jutranje varstvo Pertoča
6.45 – 7.45Knjižnica Pertoča
7.45 – 8.00
Jutranje varstvo
Sveti Jurij
6.45 – 8.45
Knjižnica
8.00 – 8.45 Knjižnica Knjižnica VVE Pertoča Jutranje varstvo Sveti Jurij Knjižnica
8.50 – 9.35 Knjižnica Knjižnica VVE Rogašovci Knjižnica Izposoja 2. a in 2. b
VVE Sv. Jurij
9.55 – 10.40 Izposoja 3. a Izposoja 4.a, 4. b, 5. a Knjižnica Knjižnica Knjižnica
10.45 – 11.30 Pouk DSP Izposoja 3. b Knjižnica Pouk DSP Izposoja 1. razred
11.35 – 12.20 Knjižnica  Knjižnica Knjižnica Knjižnica Knjižnica
12.25 – 13.10 Knjižnica  Knjižnica Knjižnica Knjižnica Knjižnica
13.30 – 14.15

Pouk

Knjižničarski krožek

Pouk OPB Knjižnica
do 14.45
Knjižnica do 14.45 Pouk
Lončarski krožek (vsak 2. teden)
14.20 – 15.00 Knjižnica

 

Pouk OPB

 

Knjižnica do 14.45

 

Knjižnica

 

Pouk
Lončarski krožek (vsak 2. teden)

Zaprto:

  • kadar ima knjižničarka pouk,
  • kadar je knjižničarka v vrtcu,
  • kadar v knjižnici poteka pouk ali druga vrsta dejavnosti ali
  • kadar je knjižničarka na sestanku, konferenci, aktivu, izobraževanju …

O NAŠI ŠOLSKI KNJIŽNICI

V naši šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni lahko izposodijo knjige z različnih tematskih področij. Knjižnica ima več kot 8000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (videokasete, avdiokasete, glasbeni CD-ji, DVD-ji) ter različnih časnikov in revij, tako za učence kot za učitelje. Vse gradivo je računalniško obdelano s programom WINKNJ.

Knjižničarka skrbi poleg izposoje tudi za nabavo in ureditev knjižničnega gradiva, bibliopedagoško delo, bralno značko in druge dejavnosti, povezane z branjem.

ČITALNICA

Šolska knjižnica ima tudi čitalnico, kjer učenci opravljajo domače naloge, se učijo, berejo, se igrajo namizne igre, izdelujejo plakate idr. Učencem so na voljo tudi trije računalniki, ki so namenjeni potrebam pouka (domače naloge, pisanje seminarskih nalog, iskanje informacij po spletu).

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)