Izbirni predmeti v šolskem letu 2017/18

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI

PREDMETI

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI

PREDMETI

Drugi tuji jezik ANGLEŠČINA 1

Drugi tuji jezik ANGLEŠČINA 2

Drugi tuji jezik ANGLEŠČINA 3

Turistična vzgoja

Glasbeni projekt

Likovno snovanje 2

Izbrani šport – nogomet

Izbrani šport – odbojka

Šport za sprostitev

Rastline in človek

Sodobna priprava hrane

Računalništvo MULTIMEDIJA