Angleške urice ˝Fun in english˝

V petek, 3. 11. 2017 bomo na šoli izvedli zabavne in poučne ure angleščine za učence 1. in 2. triletja. Začeli bomo ob 8.00 in končali ob 11.30. Za malico in prevoz boste na ta dan morali poskrbeti sami. Vabljeni!
(več …)

Jesenski šahovski turnir

V četrtek, 2. 11. 2017 bo na šoli potekal naš tradicionalni jesenski turnir za učence naše šole. Začetek turnirja bo ob 8.00, predviden konec pa ob 11.30. Učenci naj prinesejo malico s seboj, v času počitnic prav tako ni šolskih prevozov. Vsi učenci prejmejo priznanja, najboljši pa sladke nagrade. Vabljeni! (več …)

Odgovorno s hrano – We Eat Responsibly!

Odgovorno s hrano – We Eat Responsibly!

Projekt Ekošola kot način življenja bomo v šolskem letu 2016/17 nadgradili z vključenostjo v mednarodni projekt Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly!, katerega osrednja tema je hrana, vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog.

V pilotnem projektu Odgovorno s hrano sodelujejo še ekošole iz osmih držav in sicer Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske in Romunije. Projekt je eden prvih poskusov v EU, ki bo obravnaval ključna vprašanj porabe hrane v šolskih programih.

Cilji projekta:

  • Izobraževanje za trajnostni življenjski slog
  • Učenci vodijo do sprememb
  • Aktivni starši
  • Vključevanje lokalnih skupnosti
  • Dobre zamisli posredujemo naprej

Odgovornost pri hrani se začne že z izbiro živila, ki ga zaužijemo, zato bomo tekom leta več pozornosti namenili odgovorom na vprašanja: Kaj jemo? Koliko odpadkov nastane pri tem? Od kje prihaja hrana? Kdo jo prideluje in predeluje? Ali ravnamo odgovorno s hrano?…

Vsi zaposleni na šoli se bomo trudili vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju s poudarkom na odgovornem ravnanju s hrano.

Več o projektu Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) si lahko preberete na spletni strani Ekošole:  http://www.ekosola.si/projekt-odgovorno-s-hrano/

Projekt sofinancira Evropska unija.

Povezava na anketo za starše: odgovornoLogo

Koordinatorici: Klavdija Gomboc, Andreja Burina