Bralna značka

 

PRAVILA BRALNE ZNAČKE:

  • UČENCI PREBEREJO 4 KNJIGE IN ENO PESNIŠKO ZBIRKO
  • UČENCI ZNAJO NA KRATKO PREDSTAVITI VSEBINO PREBRANE KNJIGE OZ. ODGOVORITI NA VPRAŠANJA; PRI PESNIŠKI ZBIRKI IZBEREJO ENO PESEM, SE JE NAUČIJO NA PAMET TER JO POVEJO
  • DO KONCA MESECA DECEMBRA MORAJO PREBRATI VSAJ ENO KNJIGO, DA LAHKO OPRAVIJO BRALNO ZNAČKO
  • BRALNA ZNAČKA TRAJA DO KONCA APRILA
  • UČENCI OD 1.-4. RAZREDA OPRAVLJAJO BRALNO ZNAČKO PRI RAZREDNIČARKAH, UČENCI OD 5.-9. RAZREDA PRI KNJIŽNIČARKI
  • UČENCI, KI OPRAVIJO BRALNO ZNAČKO, BODO PREJELI PRIZNANJE
  • KNJIGO, KI JO UČENEC PREBERE ZA DOMAČE BRANJE, NE MORE POVEDATI ZA BRALNO ZNAČKO

 

PRIPOROČILNI SEZNAM ZA BRALNO ZNAČKO V ŠOLSKEM LETU 2017/18

PRIJAZNO VABLJENI V NAŠO ŠOLSKO KNJIŽNICO!

Knjižničarka: Andreja Ošlaj