OBVESTILO O PRIČETKU POUKA ZA UČENCE od 4. do 9.r. OŠ SVET JURIJ

Spoštovani,

v ponedeljek, 22. 2. 2021, se bodo v šolo, poleg učencev prve triade, vrnili tudi učenci od 4. do 9. razreda.

Da bi uspešno organizirali delo v šoli in ob tem zagotovili tudi optimalne pogoje za ohranjanje zdravja, smo pripravili dokument (Protokol za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela s 22. 2. 2021,  ki ga najdete na šolski spletni strani). 

Seveda je le od nas samih odvisno, ali bomo odgovorni pri upoštevanju teh navodil. Zelo pomembno je, da šolo prihajamo le, če smo popolnoma zdravi – mi in naši družinski člani. Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo roke in nadenejo masko, ki jo lahko snamejo le v matični učilnici.

Obvezna je uporaba zaščitnih mask v skupnih prostorih šole in na zunanjih površinah šole za učence, strokovne delavce in starše. Maske učenci uporabljajo pri pouku tistih predmetov, kjer bi prihajalo do mešanja skupin.

VSTOP V ŠOLO: učenci v šolo prihajajo največ 10 minut pred pričetkom pouka. Na vstop v šolo počakajo na zato označenih mestih, po vstopu se takoj odpravijo v matične učilnice.

Šola bo poskrbela za:

– higienske iz zdravstvene normative: pouk bo potekal v enotnih skupinah (oddelkih), brez mešanja učencev, skrbeli bomo za redno umivanje rok;

– zagotavljali bomo stalno prezračevanje prostorov, dezinfekcijo uporabnih površin, kljuk, toaletnih prostorov…;

– uporaba toaletnih prostorov bo le za eno osebo hkrati in le za učence posameznega oddelka;

–  jutranje varstvo učencev bo potekalo po prilagojenem razporedu in je namenjeno le v izrednih situacijah, ko varstva otroka ni mogoče zagotoviti doma. Jutranje varstvo bo potekalo od 6.45 ure naprej za učence 1. razredov v matičnih učilnicah v ločenih skupinah.

prevzem otrok od 1. do 3. razreda iz podaljšanega bivanja bo potekalo po določenem urniku. Zaradi izredne situacije je za vaše otroke, po katere prihajate, tudi odhod iz podaljšanega bivanja prilagojen. Starši lahko otroka pričakate pred vhodom v šolo in ga prevzamete:

 • ob 14.15 uri
 • ob 15.00 uri
 • ob 15.40 uri

Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bo organizirano samo za tiste učence, ki varstvo NUJNO potrebujejo. Razredniki 4. in 5. razredov so staršem posredovali vprašalnik.

Za vsa vprašanja, dileme, morebitne predčasne odhode se obrnete na svetovalno delavko šole Andrejo Sraka, preko elektronske pošte: andreja.sraka@ossvj.si ali na telefonsko številko 040 580 956.

– pouk športa bo potekal v skladu s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ;

– krožki ter dopolnilni/dodatni pouk se izvajajo za vse učence posameznega oddelka. Izvajajo se tudi ure dodatne strokovne pomoči;

– prehrana in šolski prevoz bosta organizirana, prevozi otrok bodo potekali po ustaljenem voznem   

    redu iz meseca septembra 2020.;

– urnik ter časovni razpored kosil bodo učencem posredovali razredniki. Po končanem pouku učenci do prevzema kosila počakajo v matičnih učilnicah;

Še enkrat vas naprošamo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci

Za vsa vprašanje smo vam dosegljivi preko elektronske pošte:

Ravnatelj Aleksander Mencigar: aleksander.mencigar@ossvj.si

Pomočnik ravnatelja Drago Šafer: drago.safer@ossvj.si

Svetovalna delavka Andreja Sraka: andreja.sraka@ossvj.si

Lepo vas pozdravljamo.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM UČENCEV OŠ SVETI JURIJ

Spoštovani starši in skrbniki učencev Osnovne šole Sveti Jurij.

Obveščam vas, da je včeraj popoldan vlada RS sprejela spremembo Odloka, v katerem osnovnim šolam daje možnost izvedbe pouka s pričetkom v ponedeljek, 1.2. 2021, v kolikor lahko zagotovijo testiranje delavcev pred pričetkom pouka.

Obveščam vas, da smo na naši šoli organizirali testiranje zaposlenih na šoli že pred poukom.

S tem zagotavljamo vse pogoje za izvedbo pouka v šoli od 1. 2. 2021.

UČENCI PRVE TRIADE OŠ SVETI JURIJ PRIDEJO V ŠOLO V PONEDELJEK, 1.2. 2021. POUK BO POTEKAL PO USTALJENEM URNIKU IN PROTOKOLU.

Ravnatelj: Aleksander Mencigar, mag, manag.,prof.

OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM UČENCEV OŠ SVETI JURIJ

Spoštovani starši, skrbniki in dragi učenci!

Uspešno smo zaključili prvi teden pouka ob ponovni vrnitvi v šolske prostore za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Po pogovoru z učenci in učitelji lahko sklepam, da so odzivi učencev in učiteljev zelo pozitivni. Vzdušje je prijetno, delo poteka brez zapletov. Na šoli se vsi skupaj trudimo in skrbimo za zagotovitev varnega in spodbudnega učnega okolja.

(več …)

PRIPOROČILA NIJZ za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021 OŠ Sveti jurij

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: model C-OŠ
(PROTOKOL)

Šola je poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelala protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model C po katerem se izvaja pouk v šoli predvideva normativno število učencev v razredu v homogenih skupinah, skupine učencev pa se med izvajanjem pouka ne mešajo med seboj.

(več …)

VPIS OTROK V 1. RAZRED za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši.

V skladu s 44. in 45. členom Zakona o osnovni šoli (UL RS, 81/06, 102/07, 107/10,87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-L) šola meseca februarja vpisuje v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu vstopa v šolo, dopolnili 6 let.

Vpis v 1. razred za otroke rojene v letu 2015, bo potekal na OŠ SVETI JURIJ v pisarni pedagoginje Andreje Sraka, in sicer: od 22. 2.  – 26. 2. 2021, po naslednjem razporedu:

(več …)

RAZPIS ŠOLSKEGA STRIPOVSKEGA NATEČAJA z naslovom »KORONA BREZ BONTONA«

Razpisni pogoji natečaja:

 1. SODELOVANJE NA NATEČAJU

Na stripovskem natečaju OŠ Sveti Jurij lahko sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda.

 • VSEBINA PRISPEVKOV

Področje prispevkov je strip, torej literarno in likovno ustvarjanje na temo »KORONA BREZ BONTONA«.

 • OBLIKA PRISPEVKOV

Prispevki morajo biti oddani v 1 izvodu, ki obsega format risalnega lista.  Tehnika izdelka ni določena. Izdelek mora imeti na prednji strani naslov in mora biti opremljen z obveznimi podatki sodelujočega učenca.

(več …)

2. KULTURNI DAN: Po poti kulturne dediščine Franceta Prešerna in Matije Čopa

Kulturni dan je organiziran za učence II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja in bo v petek, 05. februarja 2021.

Cilji kulturnega dne:

 Učenec:

 • vrednoti in razvija odnos do naravne in kulturne dediščine svoje domovine,
 • pozna književnike in njihova dela,
 • opiše geografske značilnosti Ljubljanske kotline (Dežele z Blejskim kotom),
 • spozna podobo družine v 19. stoletju, otroštvo in vzgojo,
 • opiše življenje znane osebe,
 • navede nekaj narečnih/ pokrajinskih besed,
 • prepoznava razlike v izreki in besedju svojega in drugega narečja.

NAPOVEDNIK KULTURNEGA DNE

V petek, 05. februarja 2021 bo 2. kulturni dan v tem šolskem letu.

Narazen, a skupaj se bomo spomnili življenja in dela našega največjega poeta, Franceta Prešerna.

Kako se bo kulturno dogajanje na ta poseben dan odvijalo?

(več …)

Roditeljski sestanki meseca februarja

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bomo meseca februarja 2021 potekali individualni roditeljski sestanki. Ker se zaradi epidemioloških razmer ne moremo srečati v živo, bodo roditeljski sestanki potekali na daljavo v aplikaciji zoom.

Vabilo na roditeljski sestanek bomo razredniki, skupaj s povezavo, posredovali učencem v spletnih učilnicah oziroma vam ga bomo posredovali na vaš elektronski naslov. 

(več …)

PRIČETEK POUKA ZA UČENCE 1., 2. IN 3. RAZREDA OŠ SVETI JURIJ

Spoštovani,

v torek, 26. 1. 2021, se bodo v šolo vrnili učenci prvega vzgojno izobraževalnega obdobja osnovnih šol.

Da bi uspešno organizirali delo v šoli, in ob tem zagotovili tudi optimalne pogoje za ohranjanje zdravja, smo pripravili dokument (Protokol za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela s 26. 1. 2021, ki ga najdete na šolski spletni strani).  

Seveda je le od nas samih odvisno, ali bomo odgovorni pri upoštevanju teh navodil. Zelo pomembno je, da v šolo prihajamo le, če smo popolnoma zdravi – mi in naši družinski člani. Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo roke in nadenejo masko, ki jo lahko snamejo le v matični učilnici.

(več …)