Spoštovani,

v ponedeljek, 22. 2. 2021, se bodo v šolo, poleg učencev prve triade, vrnili tudi učenci od 4. do 9. razreda.

Da bi uspešno organizirali delo v šoli in ob tem zagotovili tudi optimalne pogoje za ohranjanje zdravja, smo pripravili dokument (Protokol za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela s 22. 2. 2021,  ki ga najdete na šolski spletni strani). 

Seveda je le od nas samih odvisno, ali bomo odgovorni pri upoštevanju teh navodil. Zelo pomembno je, da šolo prihajamo le, če smo popolnoma zdravi – mi in naši družinski člani. Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo roke in nadenejo masko, ki jo lahko snamejo le v matični učilnici.

Obvezna je uporaba zaščitnih mask v skupnih prostorih šole in na zunanjih površinah šole za učence, strokovne delavce in starše. Maske učenci uporabljajo pri pouku tistih predmetov, kjer bi prihajalo do mešanja skupin.

VSTOP V ŠOLO: učenci v šolo prihajajo največ 10 minut pred pričetkom pouka. Na vstop v šolo počakajo na zato označenih mestih, po vstopu se takoj odpravijo v matične učilnice.

Šola bo poskrbela za:

– higienske iz zdravstvene normative: pouk bo potekal v enotnih skupinah (oddelkih), brez mešanja učencev, skrbeli bomo za redno umivanje rok;

– zagotavljali bomo stalno prezračevanje prostorov, dezinfekcijo uporabnih površin, kljuk, toaletnih prostorov…;

– uporaba toaletnih prostorov bo le za eno osebo hkrati in le za učence posameznega oddelka;

–  jutranje varstvo učencev bo potekalo po prilagojenem razporedu in je namenjeno le v izrednih situacijah, ko varstva otroka ni mogoče zagotoviti doma. Jutranje varstvo bo potekalo od 6.45 ure naprej za učence 1. razredov v matičnih učilnicah v ločenih skupinah.

prevzem otrok od 1. do 3. razreda iz podaljšanega bivanja bo potekalo po določenem urniku. Zaradi izredne situacije je za vaše otroke, po katere prihajate, tudi odhod iz podaljšanega bivanja prilagojen. Starši lahko otroka pričakate pred vhodom v šolo in ga prevzamete:

  • ob 14.15 uri
  • ob 15.00 uri
  • ob 15.40 uri

Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bo organizirano samo za tiste učence, ki varstvo NUJNO potrebujejo. Razredniki 4. in 5. razredov so staršem posredovali vprašalnik.

Za vsa vprašanja, dileme, morebitne predčasne odhode se obrnete na svetovalno delavko šole Andrejo Sraka, preko elektronske pošte: andreja.sraka@ossvj.si ali na telefonsko številko 040 580 956.

– pouk športa bo potekal v skladu s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ;

– krožki ter dopolnilni/dodatni pouk se izvajajo za vse učence posameznega oddelka. Izvajajo se tudi ure dodatne strokovne pomoči;

– prehrana in šolski prevoz bosta organizirana, prevozi otrok bodo potekali po ustaljenem voznem   

    redu iz meseca septembra 2020.;

– urnik ter časovni razpored kosil bodo učencem posredovali razredniki. Po končanem pouku učenci do prevzema kosila počakajo v matičnih učilnicah;

Še enkrat vas naprošamo, da v šolo prihajajo le zdravi otroci

Za vsa vprašanje smo vam dosegljivi preko elektronske pošte:

Ravnatelj Aleksander Mencigar: aleksander.mencigar@ossvj.si

Pomočnik ravnatelja Drago Šafer: drago.safer@ossvj.si

Svetovalna delavka Andreja Sraka: andreja.sraka@ossvj.si

Lepo vas pozdravljamo.

Aleksander Mencigar, mag. manag., prof.

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)