Projekt Ekošola kot način življenja bomo v šolskem letu 2016/17 nadgradili z vključenostjo v mednarodni projekt Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly!, katerega osrednja tema je hrana, vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog.

V pilotnem projektu Odgovorno s hrano sodelujejo še ekošole iz osmih držav in sicer Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske in Romunije. Projekt je eden prvih poskusov v EU, ki bo obravnaval ključna vprašanj porabe hrane v šolskih programih.

Cilji projekta:

  • Izobraževanje za trajnostni življenjski slog
  • Učenci vodijo do sprememb
  • Aktivni starši
  • Vključevanje lokalnih skupnosti
  • Dobre zamisli posredujemo naprej

Odgovornost pri hrani se začne že z izbiro živila, ki ga zaužijemo, zato bomo tekom leta več pozornosti namenili odgovorom na vprašanja: Kaj jemo? Koliko odpadkov nastane pri tem? Od kje prihaja hrana? Kdo jo prideluje in predeluje? Ali ravnamo odgovorno s hrano?…

Vsi zaposleni na šoli se bomo trudili vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju s poudarkom na odgovornem ravnanju s hrano.

Več o projektu Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) si lahko preberete na spletni strani Ekošole:  http://www.ekosola.si/projekt-odgovorno-s-hrano/

Projekt sofinancira Evropska unija.

Povezava na anketo za starše: odgovornoLogo

Koordinatorici: Klavdija Gomboc, Andreja Burina